Microsoft programinės įrangos licencijos

P R A Š Y M A S

Dėl Microsoft programinės įrangos raktų, šaltinių ir licencijų 2018/2019 metams pratęsimo

Jūsų mokyklos kodas