Microsoft programinės įrangos licencijos

P R A Š Y M A S

Dėl Microsoft programinės įrangos raktų, šaltinių ir licencijų gavimo

Jūsų mokyklos kodas