Microsoft programinės įrangos licencijos

MICROSOFT CAMPUS 3 LICENCIJAVIMO TVARKA IR REGISTRAVIMAS

DĖMESIO! Microsoft laikinai pratęsė Office2016 ir Win10 licencijų raktų skaičių, tad vėl galite jas naudoti jau dabar.

Švietimo ir mokslo ministerijos ir korporacijos Microsoft pasirašė Microsoft Campus 3 licencijų nuomos sutartį Nr. 51279942, galiojančią iki 2019 spalio 31 d. Sutarties sąlygos leidžia licencijas naudoti taip:

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija gautas licencijas turi teisę perduoti Lietuvos švietimo įstaigoms, išskyrus universitetus, institutus bei privačias švietimo įstaigas. Sutartyje nuomojama „Windows Upgrade“ licencija leidžia atnaujinti (paaukštinti arba pažeminti) operacinės Sistemos (OS) versiją iki pageidaujamos, bet ne diegti ją į kompiuterį be OS. Įsigyjant naujus kompiuterius, jei numatoma naudotis pagal minėtą sutartį nuomojamomis licencijomis, jie turi būti įsigyjami su „Windows OEM“ licencija.

Microsoft Office bet kurios versijos paketo licenciją galima naudoti visuose kompiuteriuose, tenkinančiuose minėtas sąlygas, ir papildomai jų įsigyti nereikia.

Microsoft programinės įrangos licencijos švietimo institucijoms (mokykloms) platinamos tokia tvarka:

Licencijos nuomojamos 1 metų laikotarpiui. Pratęsus nuomos sutartį, mokyklos per nustatytą laiko tarpą turi atnaujinti registraciją interneto svetainėje.

Jei norite atnaujinti mokyklos kompiuterių operacines sistemas:

Registruokitės mūsų tinklalapyje. Anketą prašome užpildyti teisingai, nes užsiregistravimas galimas tik vieną kartą! Prašomų licencijų (operacinės sistemos, ar raštinės paketo) sumarinis skaičius neturi viršyti mokykloje esančių kompiuterių skaičiaus (+ jei tikrai žinote, kad bus gauti nauji kompiuteriai) daugiau kaip 5-10 vnt.! Apsispręskite kokią operacinę sistemą ir raštinės paketą ir į kokius kompiuterius norite įsidiegti. Atsiradus papildomam licencijų poreikiui ir informavus el. paštu, licencijų skaičių galėsime padidinti.

Naujiems vartotojams. Licencijų pratęsimas 2018/2019 metams jau užsiregistravusioms mokykloms.

Nurodykite, kokias operacines sistemas planuojate diegti vietoj jau esančių ir į kelis kompiuterius planuojate diegti Microsoft raštinės paketą. Atkreipiame dėmesį, kad:

Atspausdintą ir nuskanuotą dokumentą siųskite elektroniniu paštu licencijos@ipc.lt (naujai uzsiregistravusioms mokykloms).

Atsiradus neaiškumams ar kilus klausimams galite kreiptis el. pašto adresu licencijos@ipc.lt.

Taip pat primename, kad yra vykdomas licencinių raktų monitoringas, ir kai kuriose mokyklose padažnėjo piktnaudžiavimo ir raktų nutėkėjimo atvejų. Kartojantis tokiems atvejams, mokykloms bus uždrausta prieiga prie licencijų ir jos perduotos atitinkamoms tarnyboms.