ESET Endpoint Antivirus programinės įrangos licencijos

P R A Š Y M A S

Antivirusinės programos „ESET Endpoint Antivirus“ registracijos raktui gauti

Pagal sutartį tarp kompanijos „Baltimax“ ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos mokykloms išnaudojus visas nupirktas licencijas, registracija antivirusinės programos "ESET Endpoint Antivirus" licencijoms nutraukiama.

Naujos licencijos planuojamos 2019/2020 mokslo metams 2019 m. vasarą/rudenį.

Atsiradus neaiškumams galite kreiptis el. pašto adresu licencijos@ipc.lt. Kilus techninėms „ESET Endpoint Antivirus“ antiviruso problemoms galite kreiptis el.pašto adresu orders@baltimax.com. Jeigu nespėjote įgyti nemokamų licencijų, jas galėsite įsigyti specialiomis kainomis iš platintojo, kreiptis el. paštu: mokykloms@baltimax.com.